English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / wyniki matury

wyniki matury

Wyniki egzaminu maturalnego 2017


Zdawalność: 100% maturzystów zdalo egzamin maturalny!

Pozimom podstawowy i rozszerzony [szczegóły]Wyniki egzaminu maturalnego 2016


Zdawalność: 100% maturzystów zdalo egzamin maturalny!

Marta Topór zdała maturę międzynarodową z wynikiem  44 punkty (na 45 możliwych). Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego rezultatu!

Pozimo podstawowy i rozszerzony [szczegóły]

 


Wyniki egzaminu maturalnego 2015

Poziom rozszerzony [szczegóły]

Ranking krakowskich szkół ponadgimnazjalnych ze względu na wyniki egzaminu maturalnego 2015 - przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony) [szczegóły]

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2014

Zdawalność: 100% maturzystow zdało egzamin maturalny!

Poziom podstawowy [szczegóły]

Poziom rozszerzony [szczegóły]

 

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2013

 

Zdawalność: 100% maturzystów zdało egzamin maturalny!

Poziom podstawowy - przedmioty obowiązkowe [szczegóły]

Poziom rozszerzony - przedmioty dodatkowe [szczegóły]

Poziom podstawowy - przedmioty dodatkowe [szczegóły]


 

Wyniki egzaminu maturalnego 2012

Zdawalność: 100% maturzystów zdało egzamin maturalny!

Poziom podstawowy [szczegóły]

Poziom rozszerzony [szczegóły]


 

Wyniki egzaminu maturalnego 2011

Poziom podstawowy [szczegóły]

Poziom rozszerzony [szczegóły]Wyniki egzaminu maturalnego 2010

 

Poziom podstawowy [szczegóły]

Poziom rozszerzony [szczegóły]
Wyniki egzaminu maturalnego 2009

 

Przedmioty obowiązkowe:

- j.polski [szczegóły]

- j.angielski [szczegóły]

- j. francuski [szczegóły]

 

Przedmiot wybrany:

- wiedza o społeczeństwie [szczegóły]

- geografia [szczegóły]

- matematyka [szczegóły]

- fizyka i astronomia [szczegóły]

 

Przedmioty dodatkowe:

- biologia [szczegóły]

- geografia [szczegóły]

- historia [szczegóły]

- historia sztuki [szczegóły]

- matematyka [szczegóły]

- j.angielski [szczegóły]

 

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]