English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / wychowawcy

wychowawcy


klasa I A LO dr Karol Dudek
klasa I B LO mgr Mateusz Wojtaszek
klasa I C LO mgr Elżbieta Król-Klimkowska
klasa II A LO dr Piotr Kołodziej
klasa II B LO mgr Dorota Konior
klasa III A LO mgr Dorota Nieprzecka
klasa III B LO mgr Urszula Birek
klasa PDP A mgr Bartłomiej Adler
klasa PDP B mgr Agnieszka Pędziwiatr
klasa PDP C dr Joanna Szczawińska
klasa IB DP 1A mgr Jolanta Jedzok
klasa IB DP 1B dr Patrycja Łuszcz-Świdecka
klasa IB DP 2 mgr Magdalena Marmuszewska-Bernasik

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]