English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / uprawnienia szkoły

uprawnienia szkoły

W styczniu 2011 roku nasze LO uzyskało autoryzację jako szkoła IB (o numerze 006265) i ma uprawnienia organizacji International Baccalaureate Organization do oferowania programu IB Diploma Programme, przygotowującego uczniów do zdawania matury międzynarodowej. W roku szkolnym 2011/12 VIII PALO otworzyło pierwszy oddział międzynarodowy (za zgodą Ministerstwa Edukacji Narodowej) nauczany w tym systemie (pierwsza matura IB w maju 2013). Mogą do niego uczęszczać uczniowie po klasie I klasie LO, w tym po klasie pre-IB.

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]