English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / terminarz 2016/17

terminarz 2016/17

SIERPIEŃ

29.08 - 31.08.2016 - obóz integracyjny klas pierwszych w Zakrzowie


WRZESIEŃ

01.09.2016, godz. 10.00 - Msza Święta inauguracyjna, Kościół OO. Karmelitów
01.09.2016, godz. 11.30 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego (kino „Kijów")
01.09.2016, godz. 17.00 - spotkanie rodziców z dyrekcją i wychowawcami (aula UP, ul. Podchorążych 2)
10.09.2016 - Sprzątanie Świata - impreza szkolno-rodzinna w Zabierzowie
12.09 - 19.09.2016 - wyjazd uczniów do Gjovik (Norwegia) w ramach wymiany
26.09.2016 - Europejski Dzień Języków (tzw. drugich)
27.09.2016 -Dzień Języka Angielskiego
30.09.2016 - wstępne deklaracje maturalne
do 30.09.2016 - składanie przez rodziców podań o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego
- badania profilaktyczne uczniów klas pierwszych


PAŹDZIERNIK

14.10.2016 - Dzień Edukacji Narodowej wolny od zajęć dydaktycznych
do 15.10. 2016 - złożenie opinii poradni psychologicznej dotyczącej dysfunkcji (np. dysleksji)
w związku z ubieganiem się o dostosowanie warunków egzaminu maturalnego
21.10.2016 - spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
31.10.2016 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych


LISTOPAD

18.11.2016 - spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
- wyjazd uczniów do Delhi Public School (Indie) w ramach wymiany

GRUDZIEŃ

- próbna matura z języka polskiego, języka obcego i wybranego przedmiotu
14.12.2016 - posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
16.12.2016 - wywiadówka za I okres
23 - 31.12.2016 - ferie świąteczne


STYCZEŃ

01.01.2017 - początek II okresu
30.01 - 12.02.2017 - ferie zimowe

 

LUTY

- obóz narciarski we Włoszech
07.02.2017 - ostateczne deklaracje maturalne

MARZEC

09.03 - 10.03.2016 - Dni Międzynarodowe
17.03.2016 - spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
20.03.2016 - „Pożegnanie Zimy" - wyjazd na narty, zawody o puchar dyrektora PACK
25.03.2017 - wyjazd uczniów do Waszyngtonu


KWIECIEŃ

- przyjęcie uczniów z Norwegii w ramach wymiany
- badania lekarskie uczniów klas maturalnych
13.04 - 18.04.2017 - wiosenna przerwa świąteczna
19.04.2016 - informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie III
21.04.2016 - spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
26.04.2016 - posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas maturalnych
28.04.2016 - Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole
28.04.2016 - zakończenie zajęć w klasach maturalnych, uroczystość wręczenia świadectw
ukończenia szkoły


MAJ

02.05.2017; 04-05.05.2017, 08.05.2017 - dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
04 - 22.05.2017 - pisemne i ustne egzaminy maturalne
- egzamin międzynarodowej matury IB DP (wg terminarza IBO)
19.05.2017 - spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami
22.05 - 04.06.2017 - przyjęcie uczniów z Delhi Public School z Indii
- International Day


CZERWIEC

05.06.2017 - Sejmik szkolny
12.06.2017 - informacje o przewidywanych ocenach rocznych
13.06 - 18.06.2017 - wycieczka dydaktyczna do Szwecji i Danii
16.06.2017 - dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
19.06.2017 - posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej klas I - II
19.06 - 30.06.2017 - warsztaty Fundacji Kościuszkowskiej
23.06.2017 - uroczystość zakończenia roku szkolnego
27.06.2017 - termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych

 

Szkolna Poradnia Psychologiczna czynna w każdy piątek w godz.13.00 - 17.00.
Szkoła zapewnia pełną opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka).
Uczniowie mogą uczęszczać na kursy językowe w Szkole Języków Obcych LinguaLand
za 70 % ceny.
Uczniowie mogą korzystać ze stołówki.

 

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]