English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / stypendia

stypendia

Informujemy Rodziców i Uczniów o naborze wniosków w ramach Małopolskiego programu stypendialnego". Szczegóły pod adresem www.stypendia.mcp.malopolska.pl.


Stypendia w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z maturą międzynarodową (IB Diploma Programme)

• Uczeń, który na koniec danego okresu osiągnie średnią ocen (w skali IB 1-7),
- 6.20 - 6.50 - uzyska ulgę w wysokości 10% czesnego,
- 6.51 - wzwyż - uzyska ulgę wysokości 20% czesnego,
(w I okresie ulga dotyczy miesięcy wrzesień-styczeń włącznie, w II okresie luty-czerwiec włącznie. Ulgi nie dotyczą miesięcy wakacyjnych. Warunkiem uzyskania powyższych ulg i zwolnień jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania).

• Za uzyskanie tytułu finalisty na szczeblu centralnym olimpiady - ulga w wysokości 25% czesnego do końca okresu nauki,

• Za uzyskanie tytułu laureata w finale olimpiady - ulga w wysokości 50% czesnego do końca okresu nauki,
• Kandydaci do liceum - laureaci konkursów gimnazjalnych w I okresie nauki w Liceum opłacają czesne w połowie wysokości.

• stypendium dla ucznia klasy wstępnej pre-DP, miesięczna nauka w szkole z dwujęzycznym nauczaniem w Holandii, Dorenweerd College,

• możliwość realizacji kursu CAS (klasy DP 1, DP2) w Delhi Public School w Indiach,

• 30% zniżki w renomowanej Szkole Języków Obcych LinguaLand.


Stypendia w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z polską maturą


• Uczeń, który na koniec danego okresu osiągnie średnią ocen (w skali 1-6),
- 4,75 - 4,85 - w następnym okresie uzyska ulgę w wysokości 15% czesnego;
- 4.86 - 4,95 - uzyska ulgę w wysokości 25% czesnego;
- 4,96 - 5,00 - uzyska ulgę w wysokości 30% czesnego;
- 5,01 - wzwyż - uzyska ulgę w wysokości 50% czesnego.
(w I okresie ulga dotyczy miesięcy wrzesień-styczeń włącznie, w II okresie luty-czerwiec włącznie. Ulgi nie dotyczą miesięcy wakacyjnych. Warunkiem uzyskania powyższych ulg i zwolnień jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania).

• Za uzyskanie tytułu finalisty na szczeblu centralnym olimpiady - ulga w wysokości 25% czesnego do końca okresu nauki,

• Za uzyskanie tytułu laureata w finale olimpiady - ulga w wysokości 50% czesnego do końca okresu nauki,

• Kandydaci do liceum - laureaci konkursów gimnazjalnych w I okresie nauki w Liceum opłacają czesne w połowie wysokości.

• 30% zniżki w renomowanej Szkole Języków Obcych LinguaLand.

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]