English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / rankingi

rankingi

Nasze LO na tle innych szkół ponadgimnazjalnych

MIASTO pociech - portal dla rodziców

Które szkoły zapewnią sukces twojemu dziecku?"

Ranking liceów krakowskich wg EWD

Wysoka Edukacyjna Wartość Dodana

Nasza EWD

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł Srebrnej Szkoły 2014".

www.licea.perspektywy.pl

GAZETA WYBORCZA / KRAKÓW - Ranking liceów (23 kwietnia 2013 r.)

Czas dla każdego ucznia"
- My nie rekrutujemy tylko najlepszych uczniów. My przyjmujemy do szkoły uczniów dobrych. Wypuszczamy najlepszych - mówi Kazimiera Waligóra, wicedyrektor VIII Prywatnego Akademickiego LO w Krakowie. W rankingu liceów Gazety" PALO znalazło się na trzecim miejscu.
[czytaj cały artykuł]
Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]