English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / oferowane przedmioty

oferowane przedmioty

Oferowane przedmioty (standard level lub higher level):

Grupa 1: j.polski (SL/HL), j. ukraiński, j.angielski (self taught)i; możliwość uruchomienia j.angielskiego oraz innych języków w trybie self-taught"
Grupa 2: j.angielski B HL; inne języki po uzgodnieniu
Grupa 3: historia, geografia, ekonomia, psychologia (SL/HL)
Grupa 4: biologia, fizyka, chemia (SL/HL)
Grupa 5: matematyka, Mathematical Studies SL
Grupa 6: brak sztuki wizualne (SL/HL)


Każdy uczeń realizuje także przedmiot teoria wiedzy. Językiem nauczania jest język angielski. Istnieje możliwość nauki drugiego języka obcego poza programem IB (w ramach standardowego liceum polskiego). Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na poniższych stronach:

http://www.ibo.org/diploma/
http://www.ibo.org/diploma/curriculum/
http://www.viiipalo.krakow.pl/index.php?page=matura-miedzynarodowa/


Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]