English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / o szkole

o szkole

VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące - to jedyne i niewątpliwie pierwsze w Krakowie liceum akademickie, które 1. września 2017 roku rozpoczęło dwudziesty piąty (!) rok szkolny.

Lata doświadczeń, wiele znaczących sukcesów uczniów i nauczycieli (wielu z nich to nauczyciele akademiccy UJ, UP i AGH), czołowe miejsca w rankingach, projekty realizowane we współpracy z Uczelniami (UJ, WSE, UE, WSBiZ), zajęcia w laboratoriach uczelnianych (UJ, AGH), certyfikat IBO (matury międzynarodowej) - wszystko to stanowi rękojmię usługi edukacyjnej na najwyższym poziomie.

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych [wyniki] oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów.

Szkoła ściśle współpracuje z kadrą akademicką UP i UJ, z której zresztą rekrutuje się większość nauczycieli. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny zajęć, natomiast duże doświadczenie pedagogiczne kadry (wszak uczą u nas nauczyciele nauczycieli) sprzyjają rozwijaniu i doskonaleniu jakości pracy dydaktycznej.


Od momentu założenia Liceum w r. 1993 dyrektorem VIII PALO jest, z dwuletnią przerwą, właściciel szkoły, dr hab. Jerzy Waligóra, historyk literatury polskiej. W latach szk. 2006/07 i 2007/08 funkcję dyrektora pełniła mgr Ewa Dudek, nauczycielka matematyki, związana ze szkołą od początku jej istnienia.

Nasi sławni absolwenci: Sebastian Ludwik Kudas - rysownik, scenograf "Piwnicy pod Baranami" , Anna Rumian - jedna z kilkunastu polskich kobiet-pilotek obsługujących regularne loty samolotem pasażerskim Boeing 737 i kilkuset prawników, architektów, nauczycieli, lekarzy, inżynierów, naukowców ....

 

  

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]