English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / media o nas

media o nas

GAZETA WYBORCZA / KRAKÓW - Ranking liceów (23 kwietnia 2013 r.)

Czas dla każdego ucznia"
- My nie rekrutujemy tylko najlepszych uczniów. My przyjmujemy do szkoły uczniów dobrych. Wypuszczamy najlepszych - mówi Kazimiera Waligóra, wicedyrektor VIII Prywatnego Akademickiego LO w Krakowie. W rankingu liceów Gazety" PALO znalazło się na trzecim miejscu.
[czytaj cały artykuł]

GAZETA WYBORCZA / KRAKÓW - Ranking liceów (29 kwietnia 2010 r.)

Mieszanka na podium"
Mądry nauczyciel przewodnik i uczeń z pasją - według dyrektora VIII Prywatnego Akademickiego LO w Krakowie taka mieszanka musi przynosić dobre efekty.
[czytaj cały artykuł]

GAZETA WYBORCZA / KRAKÓW - Ranking liceów (24 kwietnia 2006 r.)

Niepubliczne licea na medalowych miejscach" - Prywatne szkoły coraz lepsze.
Niespodzianka. W czołówce rankingu znalazły się dwie krakowskie szkoły prywatne: VII i VIII LO. Obok świetnych wyników z matury wysoką pozycję zapewnili szkołą olimpijczycy i stypendyści.
[czytaj cały artykuł]Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]