English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / kontakt

kontakt


Adres
ul. Karmelicka 45
31-128 Kraków

Telefon
012 632 93 13
012 633 96 57

E-mail
sekretariat@pack.edu.pl
dyrektor@pack.edu.pl

nr konta (czesne)
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia - J.K.M.A Waligóra S.C.
41 1240 4533 1111 0000 5430 0297

 

nr konta (wymiany międzynarodowe, wycieczki szkolne)
Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia - J.K.M.A Waligóra S.C.
[PLN] 35 1240 4533 1111 0010 7144 6188
[EUR] 77 1240 4533 1978 0010 7144 6508
[USD] 56 1240 4533 1787 0010 7144 6348

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]