English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / hymn

hymn

I.
Z ławki wytężasz wzrok łakomy --
Kwadrans do brzegu; opadł żagiel,
I cisza minut nieruchomych;
Dwadzieścia łódek w ciasnym stawie.

Jej włosów właśnie dotykałeś,
Kiedy cię zbudził głos niechętny,
Rysujesz kredą nitki białe -
Zostaje w palcach ślad niechętny.

Ref.
Ósemka -- choć pewnie nie ósmy cud świata,
To przecież -- może się kiedyś nim stać,
Bo gdy sie obejrzysz, spojrzysz wstecz po iluś tam latach,
Zobaczysz, że jednak coś mogła ci dać.

II.
Choćbyś chciał złożyć w niepamięci
Minuty ciężkie gdzieś na dno,
Wrócą, by w oku łzę zakręcić
Na myśl o ósmym PLO...

Kartki z zeszytu wyrywane
Lecą, spadają, drżą w powietrzu...
A ty, kim jesteś? Ĺťegnasz bramę
I chcesz powiedzieć, żeś nic nie czuł?

Ref.
Ósemka -- choć pewnie nie ósmy cud świata,
To przecież -- może się kiedyś nim stać,
Bo gdy sie obejrzysz, spojrzysz wstecz po iluś tam latach,
Zobaczysz, że jednak coś mogła ci dać.


Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]