English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / Erasmus Plus

Erasmus Plus

Tytuł projektu:

Języki obce otwierają drzwi do wiedzy, przyjaźni i świata.

Languages open the door to knowledge, friendship and the world.

 

Jako szkoła przystąpiliśmy we wrześniu 2014 roku do dwuletniego projektu Erasmus Plus - Mobilność edukacyjna.

W złożonej dokumentacji zaplanowaliśmy 24 wyjazdy mobilnościowe dla przedstawicieli kadry Naszej Szkoły:

1. Wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Malty, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Austrii i Portugalii w celu pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych metod aktywizujących nauczania języków obcych, podniesienie kompetencji językowych dzięki nieustannej ekspozycji na język i obce w naszej szkole w klasach dwujęzycznych i z maturą międzynarodową..

Konsekwencją będzie wprowadzenie nowych metod aktywizujących do programu nauczania, poszerzenie procentowego udziału wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz elementów globalnej edukacji w Naszej Szkole, poszerzanie dwujęzycznej oferty zajęć dla uczniów poprzez wprowadzenie CLIL (Content and Language Integrated Learning).

2. Wyjazd nauczycieli na kursy CLIL (Content and Language Integrated Learning) w Wielkiej Brytanii w celu poznania sposobów realizacji dwujęzyczności w europejskich szkołach, prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym oraz funkcjonowania systemu nauczania jęz. obcych w ramach ogólnych wymagań państwowego systemu edukacji.

Cele Naszej Szkoły związane z przystąpieniem do programu:

- zapoznanie się ze strukturą organizacyjną w innych systemach edukacyjnych,

- wprowadzenie elementów globalnej edukacji,

- zapoznanie z różnymi stylami zarządzania szkołą i sekcjami językowymi,

- zapoznanie z polityką dwujęzyczności zagranicą,

- kontynuacja innowacji, wykorzystywanie metod aktywizujących w pracy z uczniem dwujęzycznym.

 

ZOBACZ FILM: https://youtu.be/p7GTsTovFLY

 

Erasmus Plus Mobilities 2014-2016

Erasmus plus Project, Action 1 for teachers, entitled: Languages Open the Door to the World, Knowledge and Friendship, was supported by the budget of the EU in years 2014-2016. Twenty-four teachers of our schools took part in language or CLIL workshops across Europe. After participating in a wide-range of professional development workshops, our IB teachers have founded their tool bank of ideas and resources which has been greatly increased across all grade levels.

Our IB teachers are aware of the fact that all teachers are language teachers, and therefore the support they received during the workshop gave them greater confidence when applying the IB curriculum and strategies within their classrooms. It is hoped that the combination of the teachers personal growth and their work on better language aquisition and knowledge will continue to give insight into the growth of the students, as well as provide valuable information when tracking the ELL students as they go from early years to secondary school (some students attend our school since 1st grade of primary school). Such an individual grant lets our teachers to meet subject-teachers from other countries and understand different European systems of education. It can be helpful in our school community, when there is a growing number of expat children and we need to support their education once they appear in our IB DP school. The teachers had an opportunity to go to the UK, Malta, Spain, Italy, France, and Austria.

The Project is an example of the best practise Project. During the School International Days, our teachers presented a few examples of teaching materials introduced to our school environment in front of the staff members. Finally, the Erasmus teachers have built a resource platform for all the teachers in our school out of newly obtained methodological materials and plan to continue their life learning journey.

Anna Krzemińska-Kaczyńska

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]