English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / Dyżury nauczycieli

Dyżury nauczycieli

DYŻURY NAUCZYCIELI VIII PRYWATNE AKADEMICKIE LO
ROK SZKOLNY 2017/2018


mgr Bartłomiej Adler
czwartek 9.45 – 10.15

dr Agnieszka Baca-Wach
czwartek 12.20 – 13.10

mgr Joanna Bajda
piątek 14.00 – 13.35

mgr Wiktor Bardan
czwartek 11.00 – 11.30

mgr Małgorzata Berkowicz-Małek
poniedziałek 8.50 – 9.20

mgr Tomasz Bieńkowski
środa 11.25 – 11.55

mgr Grzegorz Bobek
czwartek 13.45 – 14.15

mgr Ewa Bobulska
wtorek 11.00 – 11.30

dr Tadeusz Borucki
środa 9.00 – 11.00

mgr Ewa Dudek
wtorek 10.00 –10.30

dr Karol Dudek
wtorek 12.20 – 12.50

mgr Żaneta Dyląg
środa 9.45 – 10.15

mgr Katarzyna Gucwa-Zielińska
wtorek 14.45 – 15.15

mgr inż. Iwona Haduch
wtorek 14.45 – 15.45

mgr Mateusz Jabłoński
środa 8.50-9.20

mgr Jolanta Jedzok
środa 10.30 – 11.00

mgr Krzysztof Kędziora
piątek 10.40 – 11.10

mgr Ryszard Kijak
piątek 12.10 – 12.40

mgr Rafał Kobylec
czwartek 17.00 – 17.30

mgr Karolina Kochan
piątek 16.10 – 16.40

dr Piotr Kołodziej
piątek 12.30 – 13.00

mgr Tomasz Kozicki
poniedziałek 10.10 – 10.40

mgr Anna Krzemińska-Kaczyńska
czwartek 11.00 – 11.30

mgr Katarzyna Kudla
środa 14.00 – 14.30

mgr Urszula Lewczuk-Jodłowiec
środa 13.50 – 14.20

mgr Marta Lichosik
środa 12.15 – 12.45

dr Patrycja Łuszcz-Świdecka
czwartek 12.50 – 13.35

mgr Mariusz Majta
czwartek 11.35 – 12.05

mgr Magdalena Marmuszewska-Bernasik
piątek 11.30 – 12.00

mgr Dagmara Mączka
środa 10.00 – 10.30

mgr Wojciech Micygała
wtorek 10.45 – 11.15

mgr Magdalena Mikowska
wtorek 10.40 – 11.10

mgr Angelika Miroń
poniedziałek 10.40 – 11.10

mgr Dorota Nieprzecka
czwartek 10.00 –10.30

mgr Ilona Ociepka
poniedziałek 14.00 –14.30

mgr Natalia Olszewska
poniedziałek 11.30 – 12.30

mgr Adam Opioła
środa 11.40 – 12.10

dr Zbigniew Orbik
poniedziałek 11.30 – 12.00

mgr Agnieszka Pędziwiatr
piątek 10.40 – 11.10

mgr Violetta Philipps
piątek 9.00 – 9.30

dr Tomasz Rok
poniedziałek 12.50 – 13.20

dr hab. Roman Rosiek
czwartek 14.00 – 14.30

mgr Alicja Rozpędzka
poniedziałek 9.00 – 9.30

mgr Aleksandra Sołtysik
środa 10.40 – 11.10

mgr Karolina Spyrka
wtorek 10.40 – 11.10

mgr Dorota Staszkiewicz
czwartek 13.00 – 13.30

mgr Agata Starzak
czwartek 14.35 – 15.05

mgr Mirosław Starzak
czwartek 14.35 – 15.05

lic. Bartek Suchocki
środa 10.40 – 11.10

mgr Marcin Surówka
poniedziałek 10.00 – 10.30

dr Joanna Szczawińska
środa 12.50 – 13.30

mgr Joanna Szydełko
czwartek 11.35 – 12.20

mgr Bogumiła Śpiechowicz
wtorek 10.00 – 10.30

mgr Karolina Talar
wtorek 11.25 – 11.55

mgr Agata Tarasek
piątek 13.15 – 13.45

mgr Dorota Tomalska
środa 11.25 – 11.55

dr Radosław Uliszak
środa 13.00 – 13.30

mgr Elżbieta Wadowska
piątek 9.15 – 9.45

mgr Alicja Wielgórska
piątek 9.20 – 9.50

mgr Marcin Wierzgacz
piątek 9.10 – 9.40

mgr Leszek Wojciechowski
poniedziałek 13.45 – 14.15

dr Zofia Wojtusik
poniedziałek 9.30 – 10.00

mgr Marta Zachariasz-Janik
środa 10.45 – 11.30

mgr Diana Zakrzewska
poniedziałek 15.30 – 16.00

mgr Barbara Zaremba
poniedziałek 10.40 – 11.10

mgr Hubert Zięba
czwartek 10.30 – 11.00

mgr Łukasz Zych
czwartek 9.45 – 10.15

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]