English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / Dyrekcja VIII PALO

Dyrekcja VIII PALO

Dyrektor VIII PALO
dr hab. Jerzy Waligóra
poniedziałek: 8.00 - 12.00
środa: 10.00 - 12.00
piątek: 10.00 - 12.00

Wicedyrektor
mgr Kazimiera Waligóra
czwartek: 9.00 - 12.00

Wicedyrektor, Koordynator IB
mgr Ewa Dudek
wtorek: 8.30 - 9.30
środa: 11.40 - 12.10

Wicedyrektor
dr Tadeusz Borucki
środa 9.00- 11.00

Koordynator MG
mgr Katarzyna Sawicka
wtorek 14.20 - 15.20

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]