English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / aktualności

aktualności

15/05/2017
Spotkanie autorskie z Profesorem Michałem Rusinkiem

21. kwietnia gościliśmy w naszej szkole dra hab. Michała Rusinka, prof. UJ, uczonego, pisarza, autora i tłumacza książek dla dzieci i dorosłych, prezesa Fundacji Wisławy Szymborskiej. W czasie swojej wizyty Prof. Rusinek opowiedział licealistom o historii retoryki - jej genezie i roli, jaką odgrywała w starożytności.  Wyjaśnił również, jak retoryka pojmowana jest współcześnie i gdzie na co dzień odnaleźć można wypowiedzi retoryczne. Nie zabrakło zatem analizy języka reklamy (która - jak niegdyś przemówienia starożytnych - ma cel wybitnie perswazyjny), a w konsekwencji refleksji nie tylko nad tym, jak przekonująco mówić, ale i świadomie słuchać.

Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]