English version (The International Baccalaureate)
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące / aktualności

aktualności

16/05/2014
Rekrutacja do klas z międzynarodową maturą (IB) ROZPOCZĘTA!

Rekrutacja do klas z międzynarodową maturą (International Baccalaureate Diploma Programme) w VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym ROZPOCZĘTA!

Szkoła prowadzi edukację w systemie International Baccalaureate - IB (Matury Międzynarodowej) od 2011 roku i ma już swoich absolwentów, którzy studiują na najlepszych uczelniach w Europie i na świecie.


Szkoła posiada 21 letnią tradycję w dbałości o rozwój ucznia i indywidualizację pracy w szkole. Osiągamy bardzo dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych i w ogólnopolskich rankingach szkół, a dzięki realizowanym projektom edukacyjnym, wspartym merytorycznie i finansowo przez fundusze i programy europejskie (np. Comenius) oraz amerykańskie (np. The Power of Culture Project, IREX w Waszyngtonie), nasi uczniowie mają kontakt z kulturą obszaru krajów anglojęzycznych, nie tylko poprzez naukę w języku angielskim, ale również spotkania, wyjazdy projektowe oraz warsztaty tematyczne z ówieśnikami z wielu stron świata.

Dogodna lokalizacja szkoły przy ul.Karmelickiej 45 sprawia, iż nasi uczniowie biorą udział w zajęciach laboratoryjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Rolniczym oraz wykładach na
Uniwersytecie Ekonomicznym i w warsztatach tematycznych w pobliskich muzeach miasta Krakowa.

Z A P R A S Z A M Y WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO O D W I E D Z E N I A NASZEJ SZKOŁY ORAZ ZAPOZNANIA SIĘ Z P R O G R A M E M MATURY M I Ę D Z Y N A R O D O W E J.

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać od koordynatora programu IB, Ewy Dudek.
Kontakt: tel. 12 633 96 57, e-mail:ib.viiipalo@gmail.com
Trwają także przyjęcia do KLASY WSTĘPNEJ PRE-DP (I P), realizowanej w ramach standardowego
liceum ogólnokształcącego i przygotowującej do pracy w programie IB Diploma Programme (m.in.
zapoznanie z programem i jego metodami pracy, nauczanie dwujęzyczne).Nasze liceum powstało w 1993 r. z potrzeby stworzenia alternatywy dla systemu szkolnictwa, w którym tak nauczyciel jak i uczeń oraz jego rodzice są często bezsilni wobec zmieniających się wyzwań rzeczywistości; systemu, którego bezwładność oraz ograniczenia formalno-organizacyjne często uniemożliwiają zauważenie człowieka oraz blokują kreatywność. Od początku naszej działalności sprzeciwiamy się bezsilności i równaniu w dół.

potencjal / fakty / hymn / kadra / dyrekcja

Od lat VIII PALO należy do grupy najprężniej rozwijających się krakowskich niepublicznych szkół średnich. Świadczy o tym zarówno stabilna liczba uczniów szkoły, jak też liczba nauczycieli i osób stale ze szkołą współpracujących. Wysoki poziom merytoryczny nauczania znajduje potwierdzenie w losach naszych absolwentów, których spotkać można na wielu renomowanych kierunkach studiów. Obiektywnym potwierdzeniem jakości naszej pracy są również wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz wysokie miejsca w różnorodnych rankingach małopolskich liceów. [wiecej]